Ağrı Tedavisinde Hangi Yöntemler Kullanılır ?

agri5

agri5Ağrı Tedavisinde Hangi Yöntemler Kullanılır ?

Ağrı tedavisinde basit ağrı kesiciler, antiromatizmal ilaçlar, opiyoid ve narkotik ilaçlar(bağımlılık potansiyeli olan ilaçlar),  antidepresan ilaçlar, nöropatik ağrı ilaçları, kortizon, ozon enjeksiyonu, fizik tedavi yöntemleri (TENS,alçak frekanslı akımlar,ultrason vs), özel enjeksiyonlar (omurga, yumuşak doku, eklem içine yapılan enjeksiyonlar, botox enjeksiyoları) ensık kullanılan yöntemlerdir.

Ağrı kompleks bir duyudur ve ağrının kaynağının doğru bir şekilde tespiti tedavinin en önemli basamağıdır. Ancak bu yapıldıktan sonra yukardaki yöntemlerden bir yada birkaçı ağrının tedavisi için kullanılmalıdır.

agritedavisindehangiyontemler