Akademik Yayınlar

Atagunduz P, Aydin SZ, Bahadir C, Erer B, Direskeneli H. Determinants of Early Radiographic Progression in Ankylosing Spondylitis. J Rheumatol. 2010 Sep 15. [Epub ahead of print]


 

Karacan I, Sarıyıldız MA, Bahadır C, özen A. Effect of bone tissue on vibration-induced electrical activity of muscles. Turkiye Klinikleri J of Med Sci ,2010:30(4):1346-56.


Bahadır, C., B. Onal, V.Y. Dayan, N. Gürer, “Comparison of therapeutic effects of sodium hyaluronate and corticosteroid injections on trapeziometacarpal joint osteoarthritis,” Clin Rheumatol, 28, 529-33 (2009).


Bahadır, C., J. Majlesi, H. Unalan, “The Effect of High-Power Pain Threshold Ultrasound Therapy on the Electrical Activity of Trigger Points and Local Twitch Response on Electromyography: A Preliminary Study”, Journal of Musculoskeletal Pain, 17; 162-172 (2009).


S.Z. Aydin , P. Atagunduz , B. Erer , C. Bahadır, Inanc N, H Direskeneli , “Mannose binding lectin levels are not related to radiographic damage in ankylosing spondylitis”, Rheumatology International, 2009. DOI 10.1007/s00296-009-1189-8


Bahadır, C., D. Dıraçoğlu, D. Kurtuluş, İ. Garipoğlu, “Efficacy of canalith repositioning maneuver for benign paroxysmal positional vertigo”, Clinical Chiropractic, 2009. DOI: 10.1016/j.clch.2009.10.001


Bahadır, C., V.Y. Dayan, F. Ocak, S. Yiğit, “Efficacy of immediate rewarming with moist heat after conventional vapocoolant spray therapy in myofascial pain syndrome”. Journal of Musculoskeletal Pain.


Bahadır, C., O.H. Gündüz, O. Us, G. Akyüz, “Is it useful to stimulate roots in the diagnosis of cervical root compression”, Nuerosurgery Quarterly, 18;182-187 (2008).


Bahadır, C., G. Gürleyik, F. Ocak, “Neurofibromatosis Type 1 and Primary Hyperparathyroidism with Spinal Deformity and Osteoporosis”, Acta Chir Belg, 1, 123-125 (2009).


Bahadır, C., B. Onal, V. Yaman, S. Yiğit, “Relationship between clinical and needle electromyography findings in patients with myotomal muscle weakness caused by cervical disk herniation: A long-term follow-up study”, Trakya Üniversitesi Tıp Fakultesi Dergisi, 25, 214-220, (2008).


Bahadır, C., A.B. Kalpakcioglu, D. Kurtulus, “Unilateral diaphragmatic paralysis and segmental motor paresis following herpes zoster”, Muscle Nerve, 38:1070-3 (2008).


Bahadır, C., G. Gurleyik, S. Topatan, D. Kurtulus, “Elastofibroma dorsi: a rare cause of persistent shoulder pain”, The Pain Clinic, 19, 240-242 (2007).


Bahadir C., D. Kurtulus, E. Cihandide, Mucopolysaccharidosis Type-IS presenting with onset of carpal tunnel syndrome at adolescence. Journal of Clinical Rheumatology (Basım Aşamasında).


Bahadir C., D. Kurtulus, E. Cihandide, “Mucopolysaccharidosis Type-IS presenting with onset of carpal tunnel syndrome at adolescence”, Journal of Clinical Rheumatology, 15, 2009.


H. Ünalan, H. Sever, J. Majlesi, P. Işıkçı, C. Bahadır, “Intraosseous lipoma of the ilium”, Trakya Üniversitesi Tıp Fakultesi Dergisi, 26, 182-185, (2009).


Bahadır, C., V. Yaman, A. Taraktaş, “Os Odonteideum Kaynaklı Servikal Myelopati: Olgu Sunumu”, Turk J Rheumatol, 24,53-5 (2009).


Bahadır, C., S.Topatan, A.Taraktaş, K. Akgün, “Supraskapular sinir nöropatisi: Olgu sunumu”, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 54, 119-123, (2008).


Bahadır, C., F. Ocak, B. Önal, B. Öztürk, Ö. Korkmaz, C.B. Önder, “Femur Başının Avasküler Nekrozu, Seronegatif Spondiloartropati ve Osteoporoz ile Komplike Olmuş Ailevi Akdeniz Ateşi: Olgu Sunumu”, Romatizma, 22, 36-39 (2007).


Burcu, Ö., A.B. Kalpakçioğlu, C. Bahadır, “Diz osteoartriti tedavisinde intraartiküler hyaluronik asit ve kısa dalga diyaterminin karşılaştırılması”, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 47, 222-230 (2007).


Bahadır, C., Ö Korkmaz, F. Ocak, S. Yiğit. Kalçanın geçici osteoporozu: Olgu sunumu”, Osteoporoz Dünyasından, 13, 19-22 (2007).


Bahadır, C., S.Topatan, Z. Şahin, A. Taraktaş, “Travma sonrası karpal skafoid kemiğin avasküler nekrozu ile başlayan kalsiyum pirofosfat artropatisi – Olgu sunumu”, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 53, 168-171 ( 2007).


Kalpakçıoğlu A.B., B.Çakmak, C. Bahadır, “ Diz osteoartritinde ultrason ve kısa dalga diatermi tedavilerinin karşılaştırılması”, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 52, 168-173 (2006).


Bahadır, C., D. Kurtuluş, B. Öztürk, G. Somay, D.K. Benek, “Guillain-Barre Sendromunu taklit eden akut fulminan nöropatili Churg-Strauss Sendromu: Bir olgu sunumu”, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 52, 132-136 (2006).


Bahadır, C., İ. Karacan, S. Bozkurt, İ. Gariboğlu, V.Y. Dayan, C.B. Önder, Z.Şahin, “Kadınlarda el falanks kemik yoğunluğunun el kavrama kuvveti ve el dominansı ile ilişkisi”, Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 4, 24-27 (2006).


Önder, CB., C. Bahadır, Y. Demir, N. Gürer, Z. Sağlam, Ö. Korkmaz, “Hemiplejik hastalarda klinik ve fonksiyonel durumun rehabilitasyon sonuçları üzerine etkisi”, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 45, 5-9 (2005).


Bahadır, C., Z. Şahin, B. Önal ,Z. Sağlam, “İhmal edilmiş osteomalazi:Olgu sunumu”, Hipokrat lokomotor, 6, 419-423 (2005).


Polat, Y., N. Gürer, C. Bahadır , H.Nur, “Hemiplejik hastalarda kemik mineral yoğunluğunun demografik ve klinik bulgularla ilişkisinin değerlendirilmesi”, Hipokrat Lokomotor, 33, 217-221 (2005).


Bahadır, C, B. Önal, “Elektromyografi istem şekillerinin ve ön tanı elektrofizyolojik tanı korelasyonunun değerlendirilmesi”, Hipokrat lokomotor, 34, 272-276 (2005).

Gürer, N., R. Başak, C. Bahadır, H. Koç, H. Nur, Y. Polat, S. Atalay,C.B. Önder, “Kemik mineral yoğunluğu ile kemik döngüsünün biyokimyasal göstergelerinin ilişkisi”, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon dergisi, 51, 54-57 (2005).


Bahadır, C., Ü. Akarırmak, E. Bahadır, İ. Karacan, Z. Şahin, Ö. Korkmaz, “Hemiplejik hastalarda Bobath askısının fonksiyonel parametreler ve omuz subluksasyonu üzerine etkisi”, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 45, 66-70 (2005).


Bahadır, C., Ö. Korkmaz, Z. Şahin. Gebelik sonrası vertebral kırıklarla ortaya çıkan osteogenesis imperfekta ve siklik etidronat tedavisi: Olgu sunumu”, Osteoporoz dünyasından, 11, 85-88 (2005).


Bahadır, C., Ö.Korkmaz, Z.Şahin, “Gebelik sonrası vertebral kırıklarla ortaya çıkan osteogenezis imperfekta ve siklik etidronat tedavisi: Olgu sunumu” , 11, 85-88, (2005).


Koç H, H. Sekban, C. Bahadır, N. Gürer, S. Atalay, C.B. Önder, “Postmenapozal osteoporozda risedronatın kalsiyum ve D vitamini ile beraber kullanımının kemik döngüsünü biyokimyasal belirteçleri ve kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi”, Osteoporoz Dünyasından, 10, 161-164 (2004).


Bahadır, C., Önder CB , Sağlam Z, B.Önal, “Lokalize hipertrofik siyatik nöropati. Olgu sunumu:uzun süreli izlem”, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 50, 34-38 (2004).


Bahadır, C., G. Akyüz, Ö. Us, B. Tonyalı, “Servikal radikülopatide fleksor karpi radialis H refleksinin tanısal değeri”, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 48, 4-9 (2002).

 

Bahadır, C., Ü. Akarırmak, E. Bahadır, İ. Karacan, “Flask dönemdeki hemiplejik hastalarda omuz subluksasyonu ve ağrı ilişkisinin değerlendirilmesi”, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 47,12-16 (2001).


Akarırmak, Ü., C. Bahadır, F. Tüzün, M. Eryavuz, “Postmenapozal normal ve osteoporotik kadınlarda osteoporozu belirlemede tibial kortikal ultrason yönteminin spinal ve femur DEXA osteodansitometri ile karşılaştırılması” Osteoporoz Dünyasından, 2, 151-156 (1996).


Koyuncu, H., Ş. S. Karamehmetoğlu, C. Bahadır, K. Akgün. “Postmenapozal vertebral kompresyon.fraktürü sıklığı, yaş, boy, kilo, boy/kulaç, menapoz Süresi ile ilişkisinin değerlendirilmesi”, Osteoporoz dünyasından, 2, 81-84 (1996).