Bilimsel Yayınlar

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler 21
Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler 22
Uluslararası Kongrelerde Sunumlar 15
Ulusal Kongrelerde Sunumlar 18
Kitap Bölümü 4
Kitap Bölüm Çevirisi 1
Hakemlik Yapılan Uluslararası Dergi 4
Ulusal ve Uluslararası Kurslarda Eğitmenlik 5
Ulusal ve Uluslararası Kurs Katılımı 22

 

ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

Akarırmak Ü, Koçyiğit H, Eskiyurt N, Esmaeilzadeh S, Kuru Ö, Yalçinkaya EY, Peker Ö, Ekim AA, Özgirgin N, Çalış M, Rezvani A, Çevikol A, Eyigör S, Şendur ÖF, İrdesel J, Bahadır C; INSTRUCT Study Group.Influence of patient training on persistence, compliance, and tolerability of different dosing frequency regimens of bisphosphonate therapy: An observational study in Turkish patients with postmenopausal osteoporosis.Acta Orthop Traumatol Turc. 2016 ;50(4):415-23. doi: 10.1016/j.aott.2016.07.001. Epub 2016. ,

Karamehmetoğlu ŞS, Karacan İ, Çidem M, Küçük SH, Ekmekci H, Bahadır C. Effects of osteocytes on vibration-induced reflex muscle activity in postmenopausal women. Turk J Med Sci, 2014 44:1-9.

Karacan İ, Çidem M, özen K, Gün K,Uludağ M, Bahadır C, Ünalan H. The effect of radius bone density on the resting myoelectrical activity of contralateral wrist flexors in subjects exposed to unilateral forearm vibration. Turkiye Klinikleri J of Med Sci, 2012:32(6):1673-80.

Increased prevalence of metabolic syndrome in patients with psoriatic arthritis.Pehlevan S, Yetkin DO, Bahadır C, Goktay F, Pehlevan Y, Kayatas K, Ince N.Metab Syndr Relat Disord. 2014 Feb;12(1):43-8. doi: 10.1089/met.2013.0039.

Atagunduz P, Aydin SZ, Bahadir C, Erer B, Direskeneli H. Determinants of Early Radiographic Progression in Ankylosing Spondylitis. J Rheumatol. 2010 Sep 15.

Cigdem M, Bahadır C, Karakoc Y, Karacan I. Forearm Bone Mineral Density in Healthy Young Adult Mobile Phone Users Medicine Science. 2012;1(1):35-40.

Karacan I, Sarıyıldız MA, Bahadır C, özen A. Effect of bone tissue on vibration-induced electrical activity of muscles. Turkiye Klinikleri J of Med Sci ,2010:30(4):1346-56.

Bahadır, C. , B. Onal, V.Y. Dayan, N. Gürer, “Comparison of therapeutic effects of sodium hyaluronate and corticosteroid injections on trapeziometacarpal joint osteoarthritis,” Clin Rheumatol, 28, 529-33 (2009).

Bahadır, C., J. Majlesi, H. Unalan, “The Effect of High-Power Pain Threshold Ultrasound Therapy on the Electrical Activity of Trigger Points and Local Twitch Response on Electromyography: A Preliminary Study”, Journal of Musculoskeletal Pain, 17; 162-172 (2009).

S.Z. Aydin , P. Atagunduz , B. Erer , C. Bahadır, Inanc N, H Direskeneli , “Mannose binding lectin levels are not related to radiographic damage in ankylosing spondylitis”, Rheumatology International, 2009. DOI 10.1007/s00296-009-1189-8

Bahadır, C ., D. Dıraçoğlu, D. Kurtuluş, İ. Garipoğlu, “Efficacy of canalith repositioning maneuver for benign paroxysmal positional vertigo”, Clinical Chiropractic, 2009. DOI: 10.1016/j.clch.2009.10.001

Bahadır, C., V.Y. Dayan, F. Ocak, S. Yiğit, “Efficacy of immediate rewarming with moist heat after conventional vapocoolant spray therapy in myofascial pain syndrome”. Journal of Musculoskeletal Pain.

Bahadır, C., O.H. Gündüz, O. Us, G. Akyüz, “Is it useful to stimulate roots in the diagnosis of cervical root compression”, Nuerosurgery Quarterly, 18;182-187 (2008). Bahadır, C ., G. Gürleyik, F. Ocak, “Neurofibromatosis Type 1 and Primary Hyperparathyroidism with Spinal Deformity and Osteoporosis”, Acta Chir Belg, 1, 123-125 (2009).

Bahadır, C., B. Onal, V. Yaman, S. Yiğit, “Relationship between clinical and needle electromyography findings in patients with myotomal muscle weakness caused by cervical disk herniation: A long-term follow-up study”, Trakya Üniversitesi Tıp Fakultesi Dergisi, 25, 214-220, (2008).

Bahadır, C., A.B. Kalpakcioglu, D. Kurtulus, “Unilateral diaphragmatic paralysis and segmental motor paresis following herpes zoster”, Muscle Nerve, 38:1070-3 (2008). Bahadır, C ., G. Gurleyik, S. Topatan, D. Kurtulus, “Elastofibroma dorsi: a rare cause of persistent shoulder pain”, The Pain Clinic, 19, 240-242 (2007).

Bahadir C ., D. Kurtulus, E. Cihandide, Mucopolysaccharidosis Type-IS presenting with onset of carpal tunnel syndrome at adolescence. Journal of Clinical Rheumatology (Basım Aşamasında).

Bahadir C., D. Kurtulus, E. Cihandide, “Mucopolysaccharidosis Type-IS presenting with onset of carpal tunnel syndrome at adolescence”, Journal of Clinical Rheumatology, 15, 2009.

Bahadır C ., Topatan S., Kurtuluş D. Spinal Accessory Nerve Palsy: Evaluation of Four Atypical Cases. Turk J Phys Med Re hab 2011;57:248-52.

H. Ünalan, H. Sever, J. Majlesi, P. Işıkçı, C. Bahadır, “Intraosseous lipoma of the ilium”, Trakya Üniversitesi Tıp Fakultesi Dergisi, Balkan Medical Journal 26, 182-185, (2009).

Bahadır, C., V. Yaman, A. Taraktaş, “Os Odonteideum Kaynaklı Servikal Myelopati: Olgu Sunumu”, Turk J Rheumatol, 24,53-5 (2009).

Karamehmetoğlu Ş.S, Suat Hayri Küçük Sh, Karacan ı, Çidem M, Ekmekçi H, Cengiz BAHADIR C. Turkish Journal of Medical Sciences. Effects of osteocytes on vibration-induced reflex muscle activity in postmenopausal women.Turk J Med Sci. (2014) 44:doi:10.3906/sag-1305-3

Karacan I, Çidem M, Özen A, Gün K, Uludağ M, Bahadır C, Ünalan H The Effects of Radius Bone Density on the Resting Myoelectrical Activity of Contralateral Wrist Flexors in Subjects Exposed to Unilateral Forearm Vibration. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(6):1673-80

 

ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

Bahadır, C., S.Topatan, A.Taraktaş, K. Akgün, “Supraskapular sinir nöropatisi: Olgu sunumu”, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 54, 119-123, (2008).

Bahadır, C ., F. Ocak, B. Önal, B. Öztürk, Ö. Korkmaz, C.B. Önder, “Femur Başının Avasküler Nekrozu, Seronegatif Spondiloartropati ve Osteoporoz ile Komplike Olmuş Ailevi Akdeniz Ateşi: Olgu Sunumu”, Romatizma, 22, 36-39 (2007).

Burcu, Ö., A.B. Kalpakçioğlu, C. Bahadır, “Diz osteoartriti tedavisinde intraartiküler hyaluronik asit ve kısa dalga diyaterminin karşılaştırılması”, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 47, 222-230 (2007).

Bahadır, C. ,Ö Korkmaz, F. Ocak, S. Yiğit. Kalçanın geçici osteoporozu: Olgu sunumu”, Osteoporoz Dünyasından, 13, 19-22 (2007).

Bahadır, C., S.Topatan, Z. Şahin, A. Taraktaş, “Travma sonrası karpal skafoid kemiğin avasküler nekrozu ile başlayan kalsiyum pirofosfat artropatisi – Olgu sunumu”, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 53, 168-171 ( 2007).

Kalpakçıoğlu A.B., B.Çakmak, C. Bahadır, “Diz osteoartritinde ultrason ve kısa dalga diatermi tedavilerinin karşılaştırılması”, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 52, 168-173 (2006).

Bahadır, C ., D. Kurtuluş, B. Öztürk, G. Somay, D.K. Benek, “Guillain-Barre Sendromunu taklit eden akut fulminan nöropatili Churg-Strauss Sendromu: Bir olgu sunumu”, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 52, 132-136 (2006).

Bahadır, C. , İ. Karacan, S. Bozkurt, İ. Gariboğlu, V.Y. Dayan, C.B. Önder, Z.Şahin, “Kadınlarda el falanks kemik yoğunluğunun el kavrama kuvveti ve el dominansı ile ilişkisi”, Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 4, 24-27 (2006).

Önder, CB., C. Bahadır, Y. Demir, N. Gürer, Z. Sağlam, Ö. Korkmaz, “Hemiplejik hastalarda klinik ve fonksiyonel durumun rehabilitasyon sonuçları üzerine etkisi”, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 45, 5-9 (2005).

Bahadır, C ., Z. Şahin, B. Önal ,Z. Sağlam, “İhmal edilmiş osteomalazi:Olgu sunumu”, Hipokrat lokomotor, 6, 419-423 (2005).

Polat, Y., N. Gürer, C. Bahadır , H.Nur, “Hemiplejik hastalarda kemik mineral yoğunluğunun demografik ve klinik bulgularla ilişkisinin değerlendirilmesi”, Hipokrat Lokomotor, 33, 217-221 (2005).

Bahadır, C, B. Önal, “Elektromyografi istem şekillerinin ve ön tanı elektrofizyolojik tanı korelasyonunun değerlendirilmesi”, Hipokrat lokomotor, 34, 272-276 (2005). Gürer, N., R. Başak,

C. Bahadır, H. Koç, H. Nur, Y. Polat, S. Atalay,C.B. Önder, “Kemik mineral yoğunluğu ile kemik döngüsünün biyokimyasal göstergelerinin ilişkisi”, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon dergisi, 51, 54-57 (2005).

Bahadır, C ., Ü. Akarırmak, E. Bahadır, İ. Karacan, Z. Şahin, Ö. Korkmaz, “Hemiplejik hastalarda Bobath askısının fonksiyonel parametreler ve omuz subluksasyonu üzerine etkisi”, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 45, 66-70 (2005).

Bahadır, C ., Ö. Korkmaz, Z. Şahin. Gebelik sonrası vertebral kırıklarla ortaya çıkan osteogenesis imperfekta ve siklik etidronat tedavisi: Olgu sunumu”, Osteoporoz dünyasından, 11, 85-88 (2005).

Bahadır, C ., Ö.Korkmaz, Z.Şahin, “Gebelik sonrası vertebral kırıklarla ortaya çıkan osteogenezis imperfekta ve siklik etidronat tedavisi: Olgu sunumu” , 11, 85-88, (2005).

Koç H, H. Sekban, C. Bahadır, N. Gürer, S. Atalay, C.B. Önder, “Postmenapozal osteoporozda risedronatın kalsiyum ve D vitamini ile beraber kullanımının kemik döngüsünü biyokimyasal belirteçleri ve kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi”, Osteoporoz Dünyasından, 10, 161-164 (2004).

Bahadır, C ., Önder CB , Sağlam Z, B.Önal, “Lokalize hipertrofik siyatik nöropati. Olgu sunumu:uzun süreli izlem”, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 50, 34-38 (2004).

Bahadır, C ., G. Akyüz, Ö. Us, B. Tonyalı, “Servikal radikülopatide fleksor karpi radialis H refleksinin tanısal değeri”, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 48, 4-9 (2002).

Bahadır, C ., Ü. Akarırmak, E. Bahadır, İ. Karacan, “Flask dönemdeki hemiplejik hastalarda omuz subluksasyonu ve ağrı ilişkisinin değerlendirilmesi”, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 47,12-16 (2001).

Akarırmak, Ü., C. Bahadır,F. Tüzün, M. Eryavuz, “Postmenapozal normal ve osteoporotik kadınlarda osteoporozu belirlemede tibial kortikal ultrason yönteminin spinal ve femur DEXA osteodansitometri ile karşılaştırılması” Osteoporoz Dünyasından, 2, 151-156 (1996).

Koyuncu, H., Ş. S. Karamehmetoğlu, C. Bahadır, K. Akgün. “Postmenapozal vertebral kompresyon.fraktürü sıklığı, yaş, boy, kilo, boy/kulaç, menapoz Süresi ile ilişkisinin değerlendirilmesi”, Osteoporoz dünyasından, 2, 81-84 (1996).

 

ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNUMLAR

 

 

Bahadır, C. , B. Onal, V. Yaman, F. Ocak, S. Yiğit, “Long-term follow up of patients with myotomal muscle weakness due to cervical disc herniation”, Clinical Neurophysiology Supp.,13th European Congress of Clinical Neurophysiology, Vol.119, P182(OP), 117, İstanbul, 2008.

Bahadır, C., S. Topatan, B. Onal, D. Kurtulus, “Accessory nerve palsy: Evaluation of four unusual cases and review of the literature”, Clinical Neurophysiology, Supp.,13th European Congress of Clinical Neurophysiology, , Vol.119, P205, 123, İstanbul 2008.

Bahadır, C. , B. Onal, V.Y. Dayan, N. Gürer, “Intraartikular injection of sodium hyaluronate versus steroid in trapeziometacarpal joint osteoarthritis”, Abstract Book, Annual European Congress of Rheumatology, AB0620, 617, Barcelona, 2007.

Aydın, T., M. Taşkapılı, S.E.Demir, E. Aytekin, C. Bahadır, C. “Anterior uveitis in patient with ankylosing spondylitis”, Abstract Book, Annual European Congress of Rheumatology, FRI0275, 340, Vienna, 2005.

Bahadır , C., O. Korkmaz, Z. Sahin, “A case of osteogenesis imperfecta presenting vertebral fractures induced by pregnancy and treatment with cyclical etidronate”, Abstract Book, Annual European Congress of Rheumatology, AB0310, 576, Vienna, 2005.

Saglam, Z., C. Bahadır, Z. Şahin, B. Önal, C.B. Onder. Intraarticular injections of high-molecular- weight sodium hyaluronate in the treatment of painful shoulder”, Abstarct Book, 5th Mediterranean Congress of Physical & Rehabilitation Medicine, OP097, 141, Antalya, 2004.

Koç, H., H.Sekban, C. Bahadır, N.Gürer, S. Atalay, C.B. Önder, “The effects of risedronate therapy combined with vitamin D and calcium on biochemical markers of bone turnover and bone mineral density in patients with primary postmenopausal osteoporosis”, Abstarct Book, 5th Mediterranean Congress of Physical & Rehabilitation Medicine, PP107, 175, Antalya, 2004.

Bahadır, C., H.Koç, N.Gürer, S.M. Pehlevan, Ö.Korkmaz,B.Önal “Severe ankylosing spondylitis with spondylodiscitis mimicking tuberculous and treatment with etanercept:A case report”, Abstarct Book, 5th Mediterranean Congress of Physical & Rehabilitation Medicine, PP172, 194, Antalya, 2004.

Tonyalı, B., O. Us, C. Bahadır, M. Omeroğlu, G. Akyuz, “The evaluation of H reflex, F wave and somatosensory evoked potentials in the cervical radiculopathy”, Clinical Neurphysiology, Supp., 10th European Congress of Clinical Neurophysiology, Vol.111, P16-03, 72, Lyon, 2000.

Yıldız, H, G. Akyuz,O. Us, C.Bahadır, L. Muslumanoğlu, “H reflexes and Treflexes in the electrodiagnosis of lumbosacral radiculopathies”, Clinical Neurphysiology, Supp., 10th European Congress of Clinical Neurophysiology, Lyon, Vol.111, P16-04, 72, 2000.

H.Yıldız, H., G.Akyuz,O. Us, C. Bahadır, “The diagnostic value of different F wave parameters in lumbosacral radiculopathies”, Clinical Neurphysiology, Supp., 10th European Congress of Clinical Neurophysiology, Lyon, Vol.111, P15-05, 67, 2000.

Bahadır , C., G.Akyuz, H.Yıldız,O Us, B. Tonyalı, “Spinal root stimulation in the electrodiagnosis of cervical radiculopathy”, Clinical Neurphysiology, Supp. Vol.111, 10th European Congress of Clinical Neurophysiology, Lyon, P15-06, 68, 2000.

Akyuz, G., H.Yildiz, ,B. Turan, O.Us, B.Tonyalı, C. Bahadır, U.Çıkrıkçıoğlu, “Phrenic nerve conduction study in patients with unilaterally elevated diaphragms”, Clinical Neurophysiology, Supp, XI. International congress of EMG and clinical neurophysiology, Prague, Vol. 110, PS-26.6, 20, 1999.

Akyüz, G, B. Turan, L. Müslümanoğlu, B.Tonyalı, C.Bahadır, F.Eşmeli, Ö.Us, Ö.Kayhan, “Electrophysiological findings in patients with unilateral upper extremity pain of undefined etiology”, Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, Supp, 9th Eurpean Congress of Clin. Neurophysiol, vol.106, PS13-19, 80, Lijubljana, 1998.

Akarırmak,U., C. Bahadır, F. Tüzün, M. Eryavuz, Comparison of measurement ultrasonic velocity at the cortex of tibia with measurement of BMD with DEXA at the spine and femur in postmenopausal women for defining osteoporosis”, Abstract Book, The First Mediaterranean Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, 96, Herzliya, 1996.

 

ULUSAL KONGRELERDE SUNUMLAR

 

 

Atagunduz, P., S.Z. Aydın, C. Bahadır, B. Erer, “Marmara ankilozan spondilit grubu insepsiyon kohortu”, IX. Ulusal Romatoloji Kongresi, Kongre Kitabı, Sözel No:0012, 115, Antalya, 2008.

Bahadır, C., Z. Şahin, Ö. Korkmaz, D. Kurtulus, S. Topatan, A. Gül, “Travma sonrası avasküler nekroz ile başlayan kalsiyum pirofosfat artropatisi: Olgu sunumu”, 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Özet Kitabı, P-059, 79, Antalya, 2006.

Bahadır, C., A.B. Kalpakçıoğlu, Duygu Kurtulus, İ. Garipoğlu, “Herpes zoster ile ortaya çıkan brakiyal nörit ve frenik sinir tutulumu: Olgu sunumu”, Romatoloji 2006, Özet Kitabı, P158, 145, Çeşme, 2006.

Kalpakçıoğlu, A.B., C. Bahadır, Ö.K. Gürel, F.Ocak, S. Yiğit, “Osteogenesis imperfekta ve femur başının avasküler nekrozu:Olgu sunumu”, Romatoloji 2006, Özet Kitabı, P156, 145, Çeşme, 2006.

Bahadır, C., B.Onal, V.Y. Dayan, N. Gurer, “Trapeziometakarpal eklem osteoartritinde intraartiküler sodyum hyaluronate ve steroid enjeksiyonunun etkinliğinin karşılaştırılması”, Romatoloji 2006, Özet Kitabı, P160, 146, Çeşme, 2006.

Z. Şahin, Z., C. Bahadır, Z. Sağlam, B. Önal, “Multifaktöriyel etyolojiye sahip, ciddi deformiteleri olan ihmal edilmiş ostomalazi olgusu”, Geriatri 2005, Özel Sayı, Türk Geriatri Dergisi, P-21, , 8, 301, İstanbul, 2005.

Bahadır, C., Ü. Akarırmak, E. Bahadır, İ. Karacan, Z. Şahin, Ö. Korkmaz, “Hemiplejik omuz subluksasyonunda Bobath askısının etkinliği”, Geriatri 2005, Özel Sayı, Türk Geriatri Dergisi, P-2, 8, 296, İstanbul, 2005.

Bahadır, C., B. Onal, B. Öztürk, Ö. Korkmaz, F. Şahin. Osteoporoz, spondiloartropati ve avaskuler nekroz ile komplike olmuş ailevi Akdeniz ateşi: Olgu sunumu”, 2. Ulusal Osteoporoz Kongresi, Özel Sayı, Osteoporoz Dünyasından, P63, 79, Antalya, 2005.

Bahadır, C., B. Onal, Ö. Korkmaz, “Osteogenesis imperfekta. Olgu sunumu”, 2. Ulusal Osteoporoz Kongresi, Özel Sayı, Osteoporoz Dünyasından, P67, 83, Antalya, 2005.

Bahadır, C., B. Onal, Z. Sağlam, “Ağır yük kaldırmaya bağlı gelişen trapez kası paralizisi: Olgu sunumu”, 20. Ulusal fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Bildiri Özetleri, PS-168, 73, Bodrum, 2005.

Bahadır, C., İ. Karacan, İ. Gariboğlu, S. Bozkurt, V.Y. Dayan, “Kadınlarda her iki el kemik yoğunluğunun grip gücü ve el dominansı ile ilişkisi”, 20. Ulusal fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Bildiri Özetleri, PS-213, 87, Bodrum, 2005.

Bahadır, C., Ö. Korkmaz, Z. Şahin, “Gebelik sonrası vertebral kırıklarla ortaya çıkan osteogenesis imperfekta ve siklik etidraonat tedavisi: Olgu sunumu”, 20. Ulusal fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Bildiri Özetleri, PS-212, 87, Bodrum, 2005.

Bahadır, C., B. Önal, “Elektromyografi istem şekilleri, ön tanı-nörofizyolojik tanı ve hatalı uygulamalar”, 21. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG kongresi, Bildiriler Kitabı, P.27, Samsun, 2004.

Bahadır, C., G. Akyüz, H. Yıldız, Ö. Us, B. Tonyalı, “Servikal radikulopatinin tanısında pinal kök stimulasyonunun yeri”, Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG kongresi, Bildiri Özetleri, S29, 74, Antalya, 2000.

Yıldız, H., G. Akyüz, Ö. Us, C. Bahadır, H. demir, “Lumbosakral radikulopati tanısında F dalgası parametreleri”, Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG kongresi, Bildiri Özetleri, S25, 70, Antalya, 2000.

Yıldız, H., G. Akyüz, Ö. Us, C. Bahadır, L. Müslümanoğlu, “Lumbosakral radikulopatilerde H refleksi ve T refleksinin tanı değeri”, Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG kongresi, Bildiri Özetleri, S26, 71, Antalya, 2000.

Türkdoğan, D., G. Akyuz, B. Turan, E. Özek, C. Bahadır, H. Yıldız, Ö. Us, “Yüksek hiperbilüribinemili yenidoğanlarda somatosensoryel uyandırılmış potansiyeller”, XVI. Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG kongresi ve III. International Satellite Symposium on New Developments in Clinical Neurophysiology, Özet Kitabı, PV-7, 100, Kayseri, 1999.

Bahadır, C., Ü. Akarırmak, E. Karamanığlu, “Hemiplejik omuz olgularında subluksasyon ve ağrı ilişkisini değerlendirilmesi, XV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi & Congress on Rehabilitation Medicine, Özet Kitabı, CVASP11, 101, İstanbul, 1995.

 

 

KİTAP BÖLÜMLERİ

 

Cengiz Bahadır.  Electrophysiological algorhytm of cervical and lumbar radiculopathies, Practical Guide on Electrodiagnosis, ed. G. Akyüz, T. Tanrıdağ, D. Türkdoğan, O.H. Gündüz, Güneş Tıp Kitabevi.

Cengiz Bahadır. Nöromusküler Kavşak Hastalıkları , Elektrodiagnoz, Güneş Kitapevi.

Cengiz Bahadır. Tek lif EMG, Elektrodiagnoz, Güneş Kitapevi.

Cengiz Bahadır. Repetetif Sinir Uyarımı, Elektrodiagnoz, Güneş Kitapevi.

 

 

HAKEMLİK YAPILAN ULUSLARASI DERGİLER

 

Archives Physical Medicine and Rehabilitation

Clinical Rheumatology

Journal of Musculoskeletal

Pain Turkish Journal Physical Medicine and Rehabilitation