Diz Kireçlenmesinde Radyofrekans Ablazyon Tedavisi

Diz Kireçlenmesinde ( Artroz) Radyofrekans Ablazyon Tedavisi

Diz kireçlenmesi ya da tıptaki adıyla diz artrozu ( gonartroz) en sık karşılaşılan eklem hastalığıdır. Kireçlenme yani eklem artrozu basitçe eklemin yıpranmasıdır. 65 yaşın üzerindeki bireylerin çoğunda değişen derecelerde gözlenir. Genetik yatkınlık söz konusudur. Çevresel faktörlerde genetik yatkınlık kadar etkili olabilir. En önemli faktör obezitedir. Kişi kiloluysa diz kireçlenmesi için en büyük risktir. Dize alınan makro travmalar ( kaza, düşme kırık, bağ kopmaları vs), dizin aşırı kullanılması ( asansörsüz yüksek katlı ev, çömelerek yapılan aşırı aktivite vs) uzun vadede diz kireçlenmesine zemin hazırlar. Fizyolopatolojisi oldukça karışık olmakla beraber hastalığın eklem kıkırdağından başladığı kabul edilir. Kıkırdak önce incelir ve kemiklere gelen kuvveti emme etkisi azalır. Bu olaya dizin içini döşeyen snovyal zar da katılır ve enflamasyon denilen süreci başlatır. Zamanla kemik köşeleri sertleşmeye başlar ve ostofit dediğimiz hastalığa adını veren kemik sivrileşmeleri ortaya çıkar. Zaman içinde kıkırdak tamamen eriyip kemikler birbirinin üzerine biner. Bu süreçte hafif ağrı ile başlayan şikayetler giderek şiddetlenerek eklem hareketlerinde kısıtlanmaya ve ciddi fonksiyon kaybına sebep olur.
Diz kireçlenmesinin temel tedavisinde ilk yapılacak şey diz aktivitesinin kısıtlanmasıdır. Hasta dizi zorlayacak aktivitelerden kaçınmalıdır. Hasta obez ise mutlaka kilo vermesi gerekir. Ayrıca koruyucu egzersizler verilir. Bu temel tedaviler dışında diz şikayetleri fizik tedavi ile de azaltılabilir. Dize yapılacak kıkırdak iğneleri, kortizon iğneleri hastayı bir süreliğine rahat ettirebilir. Çok ilerlememiş diz kireçlenmelerinde PRP ve kök hücre uygulamarını da başarıyla kullanılabilir.
Son dönemde çok ileri diz kireçlenmesi vakalarında yada tedaviye cevap vermeyen vakalarda radyofrekans ablazyon tedavisi kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntem temel olarak dizden ağrı duyusunu taşıyan sinirlerin radyofrekans denilen özel bir cihaz yardımı ile bir süreliğine etkisiz hale getirilmesidir. Diğer tedavilerden yanıt alınamamış bir diz kireçlenmesi vakası cerrahi seçeneği için uygun değilse ya da hasta ameliyat olmak istemiyorsa radyofrekans ablazyon tedavisi en uygun seçenektir.

Bu yöntemde hastanın önce diz etrafındaki sinirler lokal anestezik ile uyuşturulur. Bu uygulama ile hastanın ağrılarında ciddi bir azalma elde edilirse bu hasta radyofrekans ablazyon için uygun hastadır. Bu hastaların dizine ultrason görüntüleme yardımı ile radyofrekans uygulanır. Bu yöntem ince bir iğne yardımı ile gerçekleştirilir. Hastaların ağrı hissetmemesi için radyofrekans uygulanacak sinir bölgesi önceden uyuşturulur. Birkaç dakikalık radyofrekans uygulaması ile sinir etkisizleştirilir. Bu her bir diz için 3 farklı noktadan yapılır. Tedavi başarılı olduğu takdirde hastanın ağrıları en az 6 ay 1 yıl süre ile büyük oranda azalır. Ancak unutulmamalıdır ki bu yöntem kalıcı bir iyileşme sağlamaz. Bir süre sonra tekrar etmek gerekebilir. Bu süre 6 aydan 2 yıla kadar uzayabilir. Tecrübeli ellerde yöntemin ciddi bir yan etkisi yoktur.
Radyofrekans ablazyon diğer tedavilerin etkili olmadığı, protez cerrahisini uygun olmadığı yada protez operasyonu olmak istemeyen dizi kireçlenmeli hastalarda yeni bir alternatifi tedavi olarak değerlendirilmelidir.