EMG çekimi ne zaman yapılmaldır

EMG  Çekimi Hangi Durumlarda Yapılmalıdır.

EMG yani elektromiyografi testi bir çok hastalığın tanı ve tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Nörofizyolojik incelemeler için EMG adı altında uygulanan bir çok test vardır. EMG temel olarak sinir ve kas sistemini inceleyen bir testdir. Sinir iletim çalışmaları, kasların iğne EMG ile incelenmesi, refleks çalışmaları, SEP gibi merkezi sinir sitemini inceleyen bir çok test mevcuttur.

Klasik EMG de iki temel test vardır. Sinir iletim çalışmaları ve kasların iğne EMG incelemesidir. Sinir iletim çalışmaları küçük elektrik akımları ile yapılır. Yaygın kanının aksine  tecrübeli ellerde ağrısız bir testdir. Daha çok sinir sıkışmalarından ve sinirleri tutan hastalıklardan şüphelenildiğinde uygulanır. Polinöropatiler, bilekte sinir sıkışması (karpal tünel sendromu)  en sık kullanıldığı hastalıklardır. Ayrıca bazı durumlarda kas ve sinir hastalıklarının ayırıcı tanısında da yardımcıdır.

İğne EMG’si ise daha çok kas hastalıkları yada bel boyun fıtığına bağlı  bacak ve kol ağrılarının tanısında kullanılır. Bel ve boyun fıtıklarında sinir köklerinin ne kadar sıkıştığını , sinirlerin hasar görüp görmediğini anlamak için yapılır.  Fıtıklarda cerrahi tedaviye karar vermek için EMG sonucu önemli olabilmektedir. Kol ve bacak kaslarında sebebi bilinmeyen bir güçsüzlük olduğunda da başvurulacak test yine EMG dir. Güçsüzlüğün kasın kendisinden mi yoksa kasın sinirindeki bir bozukluktan mı kaynaklandığı konusunda kesin tanı koydurucudur.  Çocuklarda doğumsal sinir ve kas hastalıklarının tanısını koymak için mutlak gerekli bir testdir. Ayrıca merkezi sinir sistemini tutan ALS, spinal muskuler atrofilerin (SMA) tanısında da elzemdir. Çocuk yada bebek  EMG çekimi yetişkinlerle temel olarak aynı olsada deneyim gerektirir. Ayrıca merkezi sinir sitemini (beyin, omurilik) inceleyen ve yine EMG cihazı ile yapılan SEP ,VEP; BAEP gibi testlerde vardır.

Tecrübeli ellerde iğne EMG’de aslında rahatsız edici bir test değildir. Ama burda EMG çekimini yapan klinisyenin tecrübesi çok önemlidir. Ülkemizde maalesef standart bir EMG eğitimi yoktur. Uzmanlık sonrası 3 yıllık ek eğitim almış nörofizyoloji uzmanı sayısı da oldukça düşüktür. Deneyimsiz eller yanlış tanıya, yanlış tanı da yanlış ve gereksiz tedavilere sebep olabilmektedir. O yüzden EMG çekim bu konuda ek eğitim almış uzmanlar tarafından yapılmalıdır.