Emg Çekimi Nedir

EMG Elektormyografi

EMG Çekimi Nedir ?

EMG yani elektormiyografi sinir sitemi ve kas hastalıklarının tanısını koymak için kullanılan ve özel bir cihaz yardımı ile gerçekleştirilen bir tanı yöntemidir. EMG testinin tarihi nerdeyse 100 yıl öncesine dayanmaktadır. Son 20-30 yılda, eskiden yapılan basit sinir ve kas ölçümlerine modern tıbbın gelişimine paralel olarak çok sayıda yeni test eklenmiştir. Tetkik artık otomatik cihazlar ile eskiye oranla çok daha kısa sürede yapılabilmektedir.

EMG nasıl yapılır?

EMG temel olarak iki ana incelemeden oluşur. Sinir iletim incelemeleri ve iğne EMG si. Bu testlerde kendi aralarında farklı testleri içerir. EMG çekimini yapan doktor hangi hastaya hangi testlerin yapılacağına karar verir. İğneli test her hastaya uygulanmamaktadır. Sinir iletimleri incelemesi düşük voltajlı ve çok kısa süreli elektriksel uyarımlar la gerçekleştirilir. Temel olarak sinirdeki elektrik akım hızını ölçme işlemlerinin tamamına denir. Bu sayede hareket ve duyu sinirlerinin fonksiyonları test edilir. İğne EMG’si ise kasların ince bir iğne elektrod batırılmak suretiyle incelediği hem kasın kendisi hem de o kası çalıştıran sinir yapıları hakkında bilgi veren bir testtir.

EMG çekimini hangi doktorlar yapabilir?

EMG çekimleri bu konuda eğitim almış fizik tedavi yada nöroloji uzmanları tarafından gerçekleştirilir. EMG cihazı ile yapılan çok fazla sayıda test mevcuttur. Dolayısıyla  bu testlerin büyük kısmını gerçekleştirebilmek için uzman doktorun ihtisas üzerine en az 2-3 yıl  kadar eğitim almış olması gereklidir. Bazı hastanelerde EMG testlerinin bir bölümü teknisyenler tarafından gerçekleştirilmektedir. EMG çok dinamik bir test olduğundan başında doktor olmadan teknisyenin EMG çekimi yapması son derece sakıncalıdır.

EMG testini hangi doktorlar ister?

EMG istemi sıklıkla fizik tedavi, nöroloji ve beyin cerrahi uzmanları tarafından yapılır. Bununla beraber diğer uzmanlarda sık olmamakla beraber EMG testi isteyebilir.

EMG tanıya nasıl yardımcı olur?

EMG bir çok sinir ve kas hastalığında direk olarak tanıyı koyar. Bazen ise tanıyı doğrulamak yada desteklemek için kullanılır.

EMG hangi hastalıkların tanısını koymak için istenir?

EMG testi bel ve boyun fıtıklarında , kas hastalıkları (myopati, muskuler distrofiler), sinir hastalıkları, sinir sıkışmaları, sinir kesilmeleri,  siyatik sinir zedelenmelerinde, sinir kas geçişi hastalıkları, omurilik hastalıklarında, yüz felci ve diğer bazı sinir felçleri, sebebi bilinmeyen kas güçsüzlüklerinde,el ayak uyuşmalarında, diyabette ortaya çıkan sinir hasarında sıklıkla EMG testi istenir.

EMG testi ile tanısı konabilen hastalıklar

Polinöropatiler (çoklu sinir ucu iltahaplari, Gullian Barre ve polinöropatiler) Karpal tünel sendromu (bilekte sinir sıkışması)
Ulnar oluk sendromu (dirsekte sinir sıkışması)
Bel ve boyun fıtıklarına bağlı kök basıları
Sinir sıkışmaları (tuzak nöropatileri) Doğum sırasında bebeklerde ortaya çıkan sinir zedelenmeleri
Sinirlerin  yaralanma,ezilme ve kopmaları
Seker hastalığına bağlı sinir tutulumları (polinöropatiler)
Motor nöron hastalıkları (ön boynuz, amyotrofik lateral skleroz)
Doğuştan ve sonradan olan kas hastaliklari: Myopatiler, Muskuler distrofiler
Boyunda sinir sıkışmaları (torasik çıkış) sendromlari
Beyin omurilik hastalıkları( Multipl skleroz vb) (uyandırılmış potansiyeller SEP,VEP,BAEP Kullanılır)

EMG Çekimi ne kadar zaman alır?

EMG dinamik bir testtir. Doktor duruma göre tetkiki uzatabilir ve ek incelemeler yapabilir. Bu nedenle hastalığa bağlı olarak 5 dakika ile 1 saat arasında sürebilir. Basit bir sinir sıkışması 5-10 dakikada biterken ön boynuzu hastalığında tetkik 1 saate kadar uzayabilir.

EMG çekimi can yakıcı bir test mirdi?

Bu konuda EMG’yi çeken doktorun tecrübesi son derece önemlidir. Tecrübeli bir uzamanın elinde EMG acısız bir test iken aksi durumda test hasta için can sıkıcı olabilir. Elektrik akımı ile yapılan test çocuklarda bile rahatça yapılabilmektedir. İğneli kısım her hastaya gerekemese de dikkatli yapıldığı sürece hasta için zor bir test değildir.