EMG Testi İle Tanısı Konabilen Hastalıklar

EMG Testi İle Tanısı Konabilen Hastalıklar

Polinöropatiler (çoklu sinir ucu iltahaplari, Gullian Barre ve polinöropatiler) Karpal tünel sendromu (bilekte sinir sıkışması)
Ulnar oluk sendromu (dirsekte sinir sıkışması)
Bel ve boyun fıtıklarına bağlı kök basıları 
Sinir sıkışmaları (tuzak nöropatileri)  Doğum sırasında bebeklerde ortaya çıkan sinir zedelenmeleri
Sinirlerin  yaralanma,ezilme ve kopmaları
Seker hastalığına bağlı sinir tutulumları (polinöropatiler)
Motor nöron hastalıkları (ön boynuz hastalığı, amyotrofik lateral skleroz) 
Doğuştan ve sonradan olan kas hastaliklari(Myopatiler, Muskuler distrofiler)
Boyunda sinir sıkışmaları (torasik çıkış) sendromlari
Beyin omurilik hastalıkları( Multipl skleroz vb) (uyandırılmış potansiyeller SEP,VEP,BAEP Kullanılır)