EMG tetkiki ağrılı bir test midir?

EMG yani elektromiyografi kas ve sinir hastalıklarının tanısında kullanılan bir yöntemdir. Temelde iki bölümü vardır; sinir iletim çalışmaları ve iğne EMG. Bu iki temel çalışma dışında  F yanıtı,  H refleksi, SEP, Repetetif uyarım, tek lif EMG gibi daha az kullanılan testler de vardır. EMG ciddi anlamada ağrılı bir test olmadığı halde hastaların bir kısmı maalesef yeterince ehil olmayan ellerde EMG çektirdiğinden, EMG şehir efsanesi olarak çok ağrılı bir test olarak algılanmaktadır. Oysa gerçekte durum öyle değildir.

Sinir iletim çalışmaları minik elektrik akımları ile yapılır. Motor iletim çalışmalarında hareket sinirleri, duysal iletim çalışmalarında duyu sinirlerinin fonksiyonları araştırılır. Sinir iletim çalışmaları tecrübeli bir elde acısız denilebilecek kadar basit bir çalışmadır. Burada hekimin tecrübesi önemlidir. Çalışmaya daha düşük elektrik akımı kullanılan duysal sinir iletim alışması ile başlamak önemlidir. Hasta elektrik uyarım hissine alıştıktan sonra motor iletim çalışmalarına geçilir. EMG ‘yi çeken doktorun işi hızlandırmak için yüksek akım şiddeti uygulamaktan kaçınması gereklidir. Hastaların çoğu EMG’ye tecrübesiz ellerde yapılan EMG’lere maruz kalmış hastaları dinleyerek yalan yanlış bilgilerle geldiğinden EMG’nin çok ağrılı bir test olduğuna inanarak gelirler. Bu nedenle hastaların anksiyetesini artırıp uyumunu bozacak uygulamalardan kaçınılmalıdır. Normal şartlarda sinir iletim çalışmaları çocuklarda bile ağlatmadan yapılabilecek testlerdir. Sadece çok kilolu ve bacaklarında ödem olan hastalarda siniri uyarmak için normalden fazla bir akım vermek gerekebilir. Bu durumda bile çoğu hastada iletim çalışmaları ağrısız  bir şekilde yapılabilir.

İğne EMG ise sinir iletim çalışmalarına göre daha karmaşık bir testtir. Bu testte kaslar ve o kasların hareketini sağlayan sinirler değerlendirilir. Kasın içine iğne şeklinde çok ince bir elektrot batırılır. Kasın istirahat ve hareket sırasındaki elektriksel aktiviteleri kaydedilir. EMG’de kasa iğne batırılırken hastanın rahat ve kaslarının gevşek kalması önemlidir. Kasılmış bir kasa iğne batırmak ağrılı olacağından kas öncesinde mutlaka rahatlatılır. Kasa iğne elektrot batırıldıktan sonra kasın elektriksel aktivitesi kas istirahat sırasında ve hareket sırasında iken değerlendirilir. Kasların içindeki gergin tetik noktalara iğne batırılmaktan kaçınılır. Bir noktada hasta normal dışı bir ağrı hissederse iğnenin yeri değiştirilir. Sonuçta iğne EMG her hastaya uygulanmaz. Şikayet ve ön tanıya göre yapılan bir testtir ve hastalara gerekmedikçe iğne EMG yapılmaz. Tecrübeli ellerde iğne EMG hastaların büyük kısmında rahatça yapılır.

EMG önemli bir testtir. Hastalara uygulanacak bir çok tedavi, ameliyat EMG sonucuna göre belirlenmektedir. Hastalar EMG’lerini mümkünse EMG konusunda ekstra eğitim almış klinik nörofizyoloji ile ilgilenen fizik tedavi ve nöroloji doktorlarına yaptırmalıdır. Bazı kliniklerde sinir iletim bölümü doktor gözetimi olmadan teknisyenlerce yapılmaktadır. Bu gibi kliniklerde EMG çektirilmemelidir.