En Sık Karşılaşılan Romatolojik Hastalıklar Hangileridir?

romatolojien

En Sık Karşılaşılan Romatolojik Hastalıklar Hangileridir?

Aslında bu grupta iki temel hastalık başı çekmektedir; romatoid artrit ve ankilozan spondilit. Bu iki hastalık neredeyse romatoloji pratiğinin %80 ‘ inden fazlasını kapsamaktadır. Yine sedef artriti (psoriyatik artrit) ve sjogren sendromu, gut göreceli sık karşılaşılan diğer iltihaplı romatizmalardır. Bunların dışında diğer spondilopatiler (iltihaplı omurga romatizmaları); iltihaplı barsak hastalığına bağlı spondilopatiler , psoriyatik spondilopatiler de daha seyrek olarak görülür. Çocukluk çağında görülen juvenil artritlerde sık değildir. İç organ tutulumu ile seyredebilen sistemik  lupus eritomatozus, sitemik skleroz, vaskulitler (Behçet hastalığı) daha nadir rastlanan iltihaplı romatizma türleridir.

romatolojien

romatolojien1