Fizik Tedavinin Zararları Var mıdır?

Fizik Tedavinin Zararları Var mıdır?

Aslında fizik tedavi doğru yapıldığı takdirde zararsız bir tedavidir denilebilir.

Halk arasında “fizik tedavi kemikleri eritir”, “fizik tedavi kanser yapar”, “fizik tedavinin fazlası eklemleri bozar” gibi sözler dolaşsa da bunların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Fizik tedavi sağlıklı dokulara hiç bir zarar vermez. Bir hasta 10 seans da 100 seans da fizik tedavi görebilir. Bunun hastaya herhangi bir zararı yoktur. Burada önemli olan fizik tedaviyi yapılacak hastaya doğru teşhis konulması ve doğru fizik tedavi yapılmasıdır. Sözgelimi sırtım ağrıyor diyen bir hastada detaylı bir inceleme yapmadan kas ağrısıdır deyip fizik tedavi uygularsanız ve ağrının gerçek sebebi omurgayı tutan bir kanserse yada bir iltahapsa fizik tedavinin bazı uygulamaları (kısa dalga diyatermi ultrason gibi derin dokuları ısıtan ve kan akımını artıran tedaviler) hastaya iyi gelmeyecektir. Burada hata hastaya doğru tanı konulmamasından kaynaklanacaktır. Keza hastada ileri derecede bel kayması ve instabilite dediğimiz omurga diziliminde aşırı oynaklık varsa ve siz hastaya traksiyon dediğimiz bel-boyun çekme tedavisi uygularsanız hastanın ağrıları artacaktır. Burada da hastaya doğru tanı koymuş ama yanlış fizik tedavi uygulanmıştır. Benzeri örnekler çoğaltılabilir. Hastanın tedavi uygulanacak bölgesinde metal varsa, kalp pili ve benzeri vücuda yerleştirilen tıbbı cihazlar varsa kullanılacak fizik tedavi aletleri bu cihazlara zarar vermeyecek şekilde düzenlenmelidir. Bu konuda hasta da uyanık olmalı ve doktorun bu bilgileri sormayı bazen unutabileceği akılda tutulmalıdır. Yine yanlış bilgi olarak fizik tedavi iltahaplı romatizması olanlara iyi gelmez diye yaygın olarak söylenen ama temelde yanlış olan bir durum daha vardır.

Fizik tedavi, sadece sıcak tedavi olarak görülürse bu doğru olabilir ama eklemde bir iltahap ve benzeri durum olduğunda hastaya ödem azaltıcı soğuk fizik tedavi uygulanabilmektedir. Yine kanserli hastaya fizik tedavi uygulanmaz dense de bu da doğru değildir. Evet kanserli hastada doku dolaşımını artıracak tedaviler zararlı olabilir ama tam tersi etkileri olan yada kanser hücrelerini etkilemeyen fizik tedavi modaliteleri, sözgelimi alçak frekanslı akımlar, soğuk tedaviler uygulanabilir. Sonuç olarak fizik tedavi doğru tanı ve doğru tedavi seçimi ile en güvenilir, en zararsız tedavilerden biridir. Hele hele onlarca yan etkisi olan ilaçlarla kıyaslanacak bir tedavi hiç değildir. İdeal tedavi hastaya hiç zarar vermeden yada mümkün olan en az zararla yapılan tedavidir.