İdrar Kaçırma Tedavisinde Nöromodulasyon

tibital

İdrar Kaçırma Tedavisinde Nöromodulasyon

İdrar kaçırma şikayeti kadınlarda daha fazla olmak üzere orta ve ileri yaşlarda çok sık karşılaşılan bir rahatsızlıktır. İdrar kaçırmaya sebep olan çok fazla faktör bulunmaktadır. Kadınlarda çoklu doğumlar, geçirilen operasyonlar, ilerleyen yaş ile perine kaslarında ortaya çıkan güçsüzlük başlıca sebeplerken erkeklerde daha çok prostat cerrahisi ön plana çıkmaktadır.

İdrar kaçırmanın birkaç farklı şekli vardır. Urge inkontinans dediğimiz şekilde hasta idrarının geldiğini hisseder ama tuvalete yetişemeden bir miktar kaçırır. Genelde sık idrar çıkma ile beraberdir. Burada mesane hiperaktif dedğimiz şekilde kasılıdır. Hacmi küçülmüş olup dolmaya karşı hızlı cevap verir. Stres inkontinansında ise hasta özellikle mesane doluyken öksürme, hapşırma, gülme ve ağır kaldırma gibi zorlu aktvitelerde idrar kaçırır. Bunun sebebi mesane doluyken idrar kaçmasını kasılarak engelleyen perine ve sfinkter kaslarının yetersizliğidir. Basitçe bu ikisinin karışımı olan mikst tip idrar kaçırma daha seyrek olarak görülmektedir.

İdrar kaçırmada manyetik sandalya yada elektriksel olarak perine kaslarının uyarımı, EMG biyofeedback ile beraber yada tek başına yapılan Kegel egzersizleri ve ilaçlar kullanılmaktadır. Manyetk sandalye hastanın kıyafetlerini çıkarmadan oturabileceği ve perine kaslarını hastayı rahatsız etmeden uyararak güçlendiren göreceli yeni bir tedavidir. Kegel egzersizleri ile beraber uygulandığında özellikle stres inkontinansında daha başarılı sonuçlar vermektedir. Elektriksel uyarım ise vajinal prob veya yüzeyel elektrodlar ile yapılmaktadır.

Son birkaç yıldır nöromodulasyon olarak adlandırılan yeni bir yöntem urge inkontinansda çok başarılı sonuçlar vermektedir. Bu yöntem idrar merkezi ile aynı nöral ağla iletişimi olan tibial sinirin uyarılması ile gerçekleştirilmektedir. Bu sinir ayak bileğine yakın bir noktada özel bir elektrod yardımı ile özel bir frekansda uyarılır. Tedavi süresi yarım saat olup hasta ciddi bir rahatsızlık hissetmez. Haftada bir 12 hafta uygulanan bu tedavinin yan etkisi yoktur. Bu nedenle bir çok yan etkisi olan ilaçlara tercih edilmektedir. Sonuçlar bu yöntemin vakaların %80 inde başarılı olduğunu göstermiştir.

Posterior tibial sinir uyarımı ile ağrısız, yan etkiye maruz kalmadan haftada bir gün yarım saatlik bir tedavi hasta açısından son derece kabul edilir bir tedavi olmaktadır. Diğer tedavilerle kombine de edilebilen bu tedavi idrar kaçırma nedeniyle hayatı kabusa dönen bayanlarda yeni bir umut olmuştur.

tibital