Manyetik Stimulasyon Tedavisi

Manyetik Stimulasyon Tedavisi

Transkraniyal manyetik stimulasyon (TMS), özellikle nörolojik hastalıklarda umut vaat eden yeni bir tedavi yöntemidir.Bu yöntemde bir cihaz ve manyetik koil aracılığı ile beynin bazı bölümlerine uyarım yapılabilmektedir. Bu uyarım genelde belli bir frekansta uygulanmaktadır. Uygulama frekansına bağlı olarak uygulanan taraf beyin korteksinde bulunan sinir hücrelerinin (nöronlar) uyarılabilirliği azaltılıp artırılabilmektedir. Böylece iki yarım küreden oluşan beynin bir tarafı baskılanabilmekte yada diğer tarafı aktive edilebilmektedir.
Bir çok nörolojik hastalıkta özellikle de inme yani tek taraflı felçlerde hasta taraf sağlam beyin tarafından baskılanmaktadır. Sağlam tarafa yapılan düşük frekanslı uyarım ile sağlam taraf baskılanmakta ve hasta tarafın iyileşmesi hızlandırılmaktadır. Yine bir çok organik ve psikolojik hastalıkta beynin bazı bölümlerin az çalışması yada iki taraf arasında dengenin bozulmuş olması söz konusudur. TMS bu dengeyi hasta taraf lehine çevirerek ilaçlarla yeteri kadar tedavi edilemeyen çok sayıda nörolojik hastalık semptomunu tedavi edebilmektedir.
TMS tedavisi genelde tekrarlı uyarım ile yapılır. Yani her tedavi seansında çok sayıda uyarı verilir. Bu uyarım protokolü hastalıklara ve hastalık semptomlarına göre çok çeşitli olabilir. Tedavi süreleri genelde 5-30 dakika arasında değişir. TMS tedavisinin yan etkileri çok az olup son derece güvenilir bir tedavidir. Hasta tedavi sırasında bir acı duymaz.
TMS bir çok nörolojik ve psikolojik hastalığın semptomlarının tedavisinde kullanılmaktadır. Bunların başında inme (tek taraflı felç) ve inme hastalarında ortaya çıkan konuşma bozuklukları, izole depresyon yada nörolojik hastalıklara sekonder ortaya çıkan depresyon, distoni (istemsiz kasılma ve hareketler), hareket bozuklukları (ataksi vb), omurilik yaralanmaları, tedavilere dirençli santral nöropatik ağrılar, kulak çınlaması (tinnutus), parkinson ve çeşitli psikiyatrik hastalıklar gelmektedir. TMS tedavisi bu hastalıklardan ilaca dirençli depresyon tedavisinde FDA onaylı bir yöntem olup diğer bir çok hastalıkta ise bilimsel olarak onaylanmıştır. TMS konusunda yayınlanmış bilimsel çalışma sayısı 10.000’in üzerinde olup bu konuda yoğun araştırmalar devam etmektedir