Parmak Çıtlatmak Diğer Terimiyle Kütletmek Eklemlere Zarar Verir mi?

Parmak Çıtlatmak Diğer Terimiyle Kütletmek Eklemlere Zarar Verir mi?

 

Parmak çıtlatmak toplumda zannedildiğinde daha yaygındır. Gün içinde az yada sık parmak çıtlatanların oranı %30-40 lara varmaktadır. Kimileri parmaklarını tek tek çekerek çıtlatırken kimileri ise el parmaklarını iç içe kenetleyip ters çevirerek gerdirmek suretiyle tüm parmaklarını aynı anda çıtlatmaktadır.

 

Parmak çıtlatmada ses nasıl çıkmaktadır ?

 

Parmak çıtlatmada ses eklemlerin gerilmesiyle iç hacminin artması sonucu eklem sıvısındaki gazların yaptığı baloncukların patlamasıyla ortaya çıkmaktadır. Genleşen eklemde eklem sıvısı içerisinde erimiş gazlar gaz haline geçmekte ve birleşerek baloncuklar oluşturmaktadır. Bu baloncuklar patladığında ses çıkmaktadır. Eklemi tekrar çıtlatmak için bir süre geçmesi gerekmektedir.

 

Parmak çıtlatmak ekleme zarar verir mi?

 

Yapılan araştırmalar parmak çıtlatanlarla çıtlatmayanlar arasında eklem sağlığı açısından bir fark olmadığını göstermektedir. Sadece bir araştırmada eklemi çıtlatanların el kas gücünün daha az olduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber eklem sağlığının etkilendiğine dair bir kanıt tespit edilmemiştir. Ekleme yararlı olduğuna dair de bir kanıt yoktur.

Parmak çıtlatması sırasında ağrı olmamalıdır. Ayrıca eklem çıtlatma sesi krepitasyon denilen eklem hasar sesi ile karıştırılmamalıdır. Krepitasyonda eklem hareketi sırasında eklemin içine kum taneleri atılmış gibi çıtırtı sesleri gelir. Bu ses bozulmuş kıkırdağın sürtünme sesidir.Bu ses el eklemlerinde az görülmekle beraber diz gibi büyük eklemlerde kıkırdak hasarı olduğunda sıkça ortaya çıkmaktadır. Bu sesler ciddiye alınmalı ve mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Sonuç olarak parmaklarınızı çıtlatıyorsanız çıtlatmaya devam edebilirsiniz. Parmak çıtlatmasının tek zararı yakınınızda bulunan kişilerin bu sesten rahatsız olmasının doğuracağı sonuçlar olabilir.

 

Prof.Dr.Cengiz Bahadır