Radyofrekans Tedavisi

Radyofrekans Ablazyon Tedavisi

Radyofrekans ablazyon  tedavisi temel olarak yüksek ısı kullanılarak gerçekleştirilen bir tedavidir. Radyofrekans cihazı bir ana ünite ve ona bağlı özel radyofrekans iğnesinden oluşur. Bu yöntemde teflon kaplı özel bir iğne kullanılarak dokulara alternatif akım veriler ve doku içindeki (+) ve (-) yüklü iyonlar ileri-geri hareket ettirilerek iğne çevresinde  yüksek ısı oluşturulur. Böylece zararlı dokular yada ağrı kaynağı olan dokular tahrip edilerek tedavi gerçekleştirilir.

Radyofrekans Tedavisi Kullanım alanları

Radyofrekans ablazyon tedavisi fizik tedavi ve algoloji (ağrı tedavisi), kardiyovasküler cerrahi, kozmetik tıp, onkoloji, ortopedi ve beyin cerrahide çeşitli amaçlara yönelik olarak uzun yıllardır kullanılmaktadır.

Radyofrekans Kas iskelet sistemi hastalıklarında kullanımı

Radyofrekans kas iskelet sistemi hastalıklarındaki kullanımı son yıllarda artmıştır. Burada amaç eklem ve omurga kaynaklı ağrıların tedavisidir. Özellikle diğer konservatif yöntemlerin sonuç vermediği ağrılı durumlarda o bölgenin sinirleri rayofreknas ablazyon ile işlevsiz hale getirilerek tedavi gerçekleştirilir. Belde ve boyunda kronik faset eklem ağrıları ( faset sendromu) en çok kullanıldığı durumlardandır. Diz artrozu ( kireçlenme) ileri düzeyde olduğunda hasta bir şekilde cerrahi olamıyorsa yada cerrahi istemiyorsa alternatif olarak kullanılabilmektedir. Benzer şekilde kalça ve omuz eklemi artrozlarında, donuk omuzda ağrıları azaltmaya yönelik olarak uygulanmaktadır. Burada amaç hastanın ağrısını hissetmesini sağlayan duyu sinirlerini yüksek ısıyla tahrip etmektir. Böylece işlem sonrasında hastalar sinirler kendilerini rejenere edene kadar geçen sürede ağrılarını hissetmeyecektir. Yani bu yöntemde amaç hastalığı tedavi etmek değildir. Bu bir palyatif tedavidir. Diğer seçenekler etkisiz olduğunda kullanılır.

Radyofrekans Uygulama Şekli

Radyofrekans iğnesi tedavi edilecek bölgeye skopi yada utrason görüntüleme yardımı ile uygulanır.  Hassas bir yöntem olduğundan el yordamı ile göz kararı uygulanması söz konusu değildir. Radyofrekans iğnesinin içinde özel bir kanul vardır. Buradan verilen lokal anestezik uygulama sırasında hastanın ağrı hissetmesini önler. Bazı klinisyenler haifi bir sedasyon anesteziside tercih edebilir. Yan etkileri genelde hafif ve geçicidir. Tedavi süresi uygulanacak bölge sayısına göre 15 ile 45 dakika arasında değişir. Omurgada fazla sayıda faset eklemi tedavi edilecekse bu süre biraz daha uzayabilir.

Hasta seçimi ve etki süresi

Radyofrekans ablazyon tedavisinde hasta seçimi önemlidir. Algolojide özellikle bel ve eklem ağrılarının tedavisinde ilk seçenek değildir. Genelde diğer tedavilerin başarısız olduğu yada ameliyat olamayacak hastalarda kullanılır. Tedavinin etkinliği hastadan hastaya değişmekle beraber ortalama olarak altı ay-bir yıl kadardır. Bir süre sonra tedaviyi tekrar etmek gerekebilir.