Tenisçi Dirseğinde (Lateral Epikondilit) PRP Tedavisi

Tenisçi dirseği nedir?

Tenisçi dirseği tıptaki adıyla lateral epikondilit bir tür yumuşak doku romatizmasdır. El bileğini yukarı kaldıran kasların dirsek seviyesinde yapıştıkları kemik bölgede zorlanmaya bağlı ortaya çıkan ve çok ağrılı olabilen bir durumdur.

Daha çok kimlerde görülür?

Her ne kadar tenisçilerde daha sık görüldüğünden adı tenisçi dirseği de olsa bileğini sık ve yoğun kullanan herkesde ortaya çıkabilir. Ev hanımları, aşçılar, şoförler, motorsiklet kullananlar, aşırı bilgisayar kullananlarda sık görülür.

Klinik bulgular nelerdir?

Tenisçi dirseği çoğunlukla yavaş başlangıçlıdır. Bununla barebar bazen akut şekilde başlayabilir. Akut başlangıç genelde ani bir zorlanma ile ortaya çıkar. Tenisçi dirseği ister akut ister kronik başlangıçlı olsun genelde ağrılı bir durumdur. Ağrı bazen o kadar şiddetli olur ki hasta bir bardağı tutamaz, bir kapı kulpunu çeviremez hale gelebilir. Hasta el bilek hareketlerinde dirsek dış yanından ön kola doğru yayılan şiddetli bir ağrı duyar. Elini yumruk yapmak, bir şeyleri kavramak özellikle dirence karşı el bileğini yukarı zorlamk şiddetli ağrı yapar.

Tanı nasıl konur?

Tanı klinik muayene ile kolayca konabilir. Dirseğin dış yanında basmakla şiddetli ağrılı bir bölge varsa ve el bileği dirence karşı yukarı zorlandığında yada kavrama hareketi sırasında aynı bölgede ağrı varsa tenisçi dirseği tanısı konur. Nadiren görüntüleme teknikleri kullanılır.

Tedavisi nasıl yapılır?

El bileğinin istirahati önemlidir. Epikondil bandı dediğimiz dirseğin hemen altına takılan özel bantlar işe yarayabilir. İlaçlar ve buz uygulam kısmen etkildir. Tedavide en etkili ajanlardan bir lokal kortizon enjeksiyonudur. Genelde tek anjeksiyon yeterli olsada tekrar riski, özellikle el isitirahat ettirilemezse %50’lere kadar çıkar. Genelde yılda ikiden fazla yapılmaması önerilir. Kortizon yapıldığı bölgede ten renginde açılma yapabilir . Diyabet ve tansiyon hastalarnda dikkatli kullanılmalıdır. Kinezyoteyp bantlama da yardımıc tedavi olarak kullanılmaktadır.

Son yıllarda dirençli olgularda dahi başarılı sonuşlar veren PRP yöntemi tenisçi dirseği tedavisinde giderek daha çok kullanılmaya başlanmıştır. PRP (platelet Rich Plasma: Trombositten Zengin Plazma) yönteminde hastanın kanı alınarak özel bir sistemden geçirilir ve kanın trombosit hücreleri izole olarak ayrılır.y Yaklaşık 10-20 cc kandan 1-2 cc kadar PRP elde edilir. PRP tenisçi dirseğinde genelde bir ay arayla iki kez yapılır. Etkisi kortizon gibi hızlı değildir ama başarı şansı kortizon ile aynı, hastalığın tekrarlama riski ise korizondan 5 kez daha düşüktür. Yapıldıktan sonra bir kaç gün ağrı yapabilir. O yüzden şiddetli ağrısı olan vakalarda kortizon yapıp bir ay sonra PRP tedavisine başlamak en akılcı yoldur. Basit bir hastalık olmasına rağmen bazen tedaviye son derece dirençli tenisçi dirseği vakaları PRP ile son derece etkin bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Yöntemin yan etkisinin olmayışı da kullanımını kolaylaştırmaktadır