TMS Tedavisi Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılmaktadır?

TMS Tedavisi Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılmaktadır?

TMS tedavisi oldukça yeni bir tedavidir. Şu anda USA’da ilaçlara dirençli depresyon tedavisinde FDA onaylıdır ve özel sigorta kurumlarınca karşılanmaktadır. Bununla beraber yapılan yoğun araştırmalar sonucu nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. En sık kullanıldığı hastalıklar hemipleji (inme-tek taraflı beyin felci), distoniler (yazıcı krampı, tortikollis), parkinson, kulak çınlaması (tinnutus), beyin hastalıklarında ortaya çıkan konuşma bozukluklarında (afazi), omurilik felçlerindeki (parapleji-spastik paraparezi) ağrılarda etkinliği gösterilmiş olup bilimsel olarak onaylanmıştır. Ayrıca dengesizlik ve hareket bozuklukları (ataksi), kronik ağrı, fibromiyalji ve merkezi sinir sistemini etkileyen bir çok beyin hastalığında (multpl skleroz ve dejeneratif beyin hastalıkları)  araştırmalar yoğun bir şekilde devam etmekte olup genelde olumlu sonuçlar yayınlanmaktadır .TMS tedavisinin çok yakın bir gelecekte bu hastalıklarda da kullanılması muhtemeldir.

TMS tedavisi merkezi sinir sistemini etkileyen hastalıkların tedavisine yeni bir boyut getirmiştir. Beyin hastalıkları bugüne dek büyük oranda çeşitli ilaçlarla ve geleneksel rehabilitasyon yöntemleri ile tedavi edilmeye çalışılmıştır. TMS tedavisi ile direk olarak sinir hücreleri uyarılmaktadır. Geliştirilen yeni beyin lokalizasyon (nöronavigasyon) teknikleri ve fonksiyonel MR çalışmaları ile beraber yürütülen araştırmalar TMS tedavisinin çaresiz kaldığımız bir çok beyin hastalığında  yakın gelecekte umut vadeden bir  tedavi alternatifi olduğunu göstermektedir.