Skolyoz Tedavisi

Omurganın sağa ve sola 10 dereceden fazla eğrilmesi skolyoz olarak tanımlanır. Skolyozda omurga bir tarafa doğru eğrilirken omurlar da kendi eksenleri etrafında döner. Yani skolyoz üç boyutlu bir deformitedir. Bu nedenle vücutta ciddi şekil bozukluklarına sebep olup göğüs kafesi deformitesi ile iç organların çalışmasını etkileyecek seviyeye ulaşabilir. Skolyoz omurgada bir ya da birden çok eğrilikle ortaya çıkabilir. Skolyoz doğumsal, idiopatik (sebebi bilinmeyen) olabileceği gibi altta yatan herhangi bir nöromuskuler hastalığa bağlı olarak da gelişebilir. En sık görülen idiopatik skolyozdur. Skolyoz bebeklik, ergenlik ve yetişkinlik döneminde başlayabilir. Büyüme çağındaki çocuklarda daha sık görülür. Skolyozun ilerleme hızı hastanın yaşı, cinsiyeti, eğriliğin tipi ve büyüklüğüyle değişkenlik gösterir. Skolyoz kız çocuklarında genelde daha fazla görülür ve daha ciddi şekilde seyreder.

Skolyozun Belirtileri Nelerdir?

• Başın bir tarafa doğru eğimli olması

• Göğüs kafesinde asimetri

• Kürek kemiklerinden birinin diğerine göre daha çıkıntılı olması (bu öne eğilmede daha belirgindir.)

• Kalçalar ve omuz seviyelerinin eşit olmaması

• Bacak boylarının aynı olmadığından şikayet edilmesi

Skolyoz Tanı Ve Tedavisi

Skolyoz tanısı için fizik muayene ve tüm omurga röntgen sonuçları yeterli olur. Öncelikle skolyozun derecesi tespit edilir. Tedavi için ergenlik dönemi öncesi tanı konulan hastalarda omurga şekline göre özel hazırlanmış düzeltici korseler uygulanır. Korse tedavisi ile birlikte mutlaka duruş ve egzersiz eğitimi de verilir. Ergenlik dönemi ve sonrasında ise egzersiz uygulamaları tek geçerli tedavi şeklidir. Egzersiz ile skolyoz derecesinin artmaması ve azaltılması amaçlanır. İlerlemesi durduralamayan ileri skolyoz vakaları cerrahi olarak tedavi edilir.

Schroth Tedavisi

Katherina Schroth tarafından geliştirilmiş üç boyutlu egzersiz programıdır. Egzersizler özellikle omurgayı doğru pozisyonlayarak ve kişinin skolyozuna özel nefes egzersizleri eşliğinde yapılır. Kişiye ayna karşısında duruş eğitimleri verilerek bu düzgünlüğü günlük yaşamında nasıl devam ettireceği öğretilir. Günlük yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesi, kifoz ve lordozun düzeltilmesi, mobilizasyon teknikleri ve kuvvetlendirme egzersizleri bu tekniğin temel parçalarıdır. Geleneksel skolyoz tedavilere göre çok daha başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Method 7’den 70’e her yaş grubunda uygulanabilmektedir.

Tedavi Öncesi                         Tedavi Sonrası