TMS Manyetik Stimulasyon

Transkraniyal Manyetik Stimulasyonu (Tms,Manyetik Beyin Uyarım Tedavisi) 

Transkraniyal manyetik stimulasyon  (TMS, Türkçeleştirirsek manyetik beyin uyarım tedavisi beyindeki sinir hücrelerini (nöronlar)  dışarıdan uygulanan  manyetik alan  ile uyarmaya dayanan oldukça yeni bir tanı ve aynı zamanda tedavi  yöntemdir. Bu yöntemde insan  beyninin ilgili bölgelerine manyetik akım uygulanır. Bu işlem manyetik stimulasyon cihazı ve buna bağlı manyetik koil adı verilen özel cihazlar kullanılarak gerçekleştirilir.  Bu uygulama beyne  direk  uygulanan (pil yerleştirme) tedavilerden farklıdır. Beyin uyarımı hastanın başına temas etmeden dışarıdan uygulanmaktadır. Manyetik koil denilen cihaz hastanın başının belli bölgelerine  yaklaştırılarak dışarıdan yapılmaktadır. Manyetik beyin uyarımı hastalığa göre belirlenmiş özel frekansta manyetik akım ile gerçekleştirilir.

TMS kaç seans uygulanabilir? 

TMS tedavi edilecek hastalığa göre 10 seanstan az olmamak üzere bir çok kez uygulanabilir. Hastanın tedaviye verdiği cevap ta uygulama sayısını belirlemek açısından önemlidir. Bazı hastalıklarda uygulama belli aralıklarla aylarca bile sürebilir. Seans süresi genelde 20-30 dakikadır.

 

TMS Tedavisi Sırasında Hasta ne Hisseder?

Öncelikle belirtmek gerekir ki TMS tedavisi ağrılı bir tedavi değildir. Hasta uygulama sırasında herhangi bir acı hissetmez, sadece frekansla uyumlu keskin bir ses duyar. Bu nedenle hastaya kulak tıkacı verilerek tedavi gerçekleştirilir

TMS Tedavisinin Yan Etkileri Var Mıdır ?

TMS tedavisinin ciddi bir yan etkisi yoktur. En sık görülen yan etkiler baş ağrısı ve boyun ağrısıdır. Çok nadir olarak epilepsi (sara nöbeti) vakaları bildirilmiştir. Bu vakalarda epilepsi kalıcı değildir. Bu yan etki genellikle araştırma amaçlı yapılan çok yüksek frekanslı tedavilerde ortaya çıkmakta olup standart tedavilerde görülmez.

TMS Tanı Amaçlı Kullanılabilir mi? 

TMS bazı beyin ve omurilik hastalıklarında özellikle tanı ve takip açısında yararlı bilgiler verebilir. Omuriliğin veya beynin bir bölgesinde olan herhangi bir lezyonun sinirlerin fonksiyonlarını ne derece etkilediği, zaman içinde ne kadar kötüleştiği yada iyileştiği hakkında dolaylı yoldan çok değerli bilgiler vermektedir. Özellikle felç ile seyreden hastalıklarda çok değerli bilgiler verir.

TMS Tedavisi Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılmaktadır?

TMS tedavisi oldukça yeni bir tedavidir. Şu anda USA’da ilaçlara dirençli depresyon tedavisinde FDA onaylıdır ve özel sigorta kurumlarınca karşılanmaktadır. Bununla beraber yapılan yoğun araştırmalar sonucu nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. En sık kullanıldığı hastalıklar hemipleji (inme-tek taraflı beyin felci), distoniler (yazıcı krampı, tortikollis), parkinson, kulak çınlaması (tinnutus), beyin hastalıklarında ortaya çıkan konuşma bozukluklarında (afazi), omurilik felçlerindeki (parapleji-spastik paraparezi) ağrılarda etkinliği gösterilmiş olup bilimsel olarak onaylanmıştır. Ayrıca dengesizlik ve hareket bozuklukları (ataksi), kronik ağrı, fibromiyalji ve merkezi sinir sistemini etkileyen bir çok beyin hastalığında (multpl skleroz ve dejeneratif beyin hastalıkları)  araştırmalar yoğun bir şekilde devam etmekte olup genelde olumlu sonuçlar yayınlanmaktadır .TMS tedavisinin çok yakın bir gelecekte bu hastalıklarda da kullanılması muhtemeldir.

TMS tedavisi merkezi sinir sistemini etkileyen hastalıkların tedavisine yeni bir boyut getirmiştir. Beyin hastalıkları bugüne dek büyük oranda çeşitli ilaçlarla ve geleneksel rehabilitasyon yöntemleri ile tedavi edilmeye çalışılmıştır. TMS tedavisi ile direk olarak sinir hücreleri uyarılmaktadır. Geliştirilen yeni beyin lokalizasyon (nöronavigasyon) teknikleri ve fonksiyonel MR çalışmaları ile beraber yürütülen araştırmalar TMS tedavisinin çaresiz kaldığımız bir çok beyin hastalığında  yakın gelecekte umut vadeden bir  tedavi alternatifi olduğunu göstermektedir.

Fibromiyalji Tedavisinde TMS