USG Altında Enjeksiyon

USG Altında Enjeksiyon ve Kas İskelet Sistemi Ultrasonografisi Uygulaması

Ultrasonografi (USG) son 40 yıldır giderek artan bir şekilde kullanılmaktadır. Önceleri sadece radyologlar tarafından kullanılan ultrasonografi zamanla diğer branş doktorları tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle kadın doğum uzmanları, üroloji uzmanları, kardiyologlar ultrasonu son derece etkin bir şekilde kullanmaktadırlar. Son 10 yıldır görüntüleme tekniklerinde ortaya çıkan ilerlemelere paralel olarak USG cihazları da gelişmiştir. Özelikle yüksek frekanslı lineer probların geliştirilmesi ile yüzeysel yumuşak dokularda çok ayrıntılı bir şekilde gözlenmeye başlamıştır. Bu bağlamda kas, sinir, tendon ve bağlar USG ile çok net bir şekilde incelenebilmekte ve kas iskelet sistemi hastalıklarında tanıya çok yardımcı olmaktadır. Günümüzde kas iskelet sistemi ultrasonograifi ile sinir sıkışmalarında kas hastalıklarına, bağ yaralanmalarından tendon rahatsızlıklarına kadar çok geniş bir yelpazede tanı amaçlı kullanılmaktadır.

Ultrasonun avantajları nelerdir ?

– Radyasyon içermez

– Kullanımı kolaydır ve hızlı bir değerlendirme sağlar

– Vücut yapıları dinamik olarak izlenebilir (sözgelimi el bileğini hareket ettirilirken el bileğinden geçen tendonların hareketi izlenebilir)

– MR’a giremeyen hastalarda alternatif görüntüleme yöntemi olabilir

– Ultrason altında enjeksiyon uygulamalarına imkan sağlar

Ultrason kas iskelet sinir sitemi hastalıklarının tanısında kullanılabildiği gibi son dönemlerde enjeksiyon rehberliğinde de kullanılmaktadır. Kas iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde lokal enjeksiyon uygulamaları sıkça başvurulan bir tedavi yöntemidir. Özellikle hasta eklemlerden sıvı alınması, eklem içine ve yumuşak dokulara bazı ilaçların (kortizon, lokal anestezi, Na hyalurinat, botox ) verilmesi için enjeksiyon yöntemleri kullanılmaktadır. Enjeksiyonlar doğru ilaçla, doğru hastaya ve doğru yere yapıldığında son derece etkin tedavi sağlayabilmektedir. Tedavinin başarısı açısından enjeksiyonun doğru yere yapılabilmesi son derece önemlidir. Bu konuda yapılan araştırmalar omuz, kalça ve hatta diz gibi eklemlere yapılan enjeksiyonlar ultrason görüntüleme kullanılmadan yapıldığında hastaların önemli bir bölümünde ilacın doğru yere yapılamadığını göstermektedir. Bu da bu tip eklemlerde enjeksiyon uygulamalarının neden bir kısmının son derece başarılı olurken bir kısmının o derece başarısız olmasını açıklamaktadır. Klinik araştırmalar USG kullanıldığında enjeksiyon uygulamalarının tedavi başarısının % 40-50’lerden %80-90’lara kadar çıktığını göstermektedir…

Şu tartışmasız bir gerçektir ki USG enjeksiyon uygulamasının doğru yere, diğer dokulara (sinir, damar) zarar vermeden ve doğru şekilde yapılmasını sağlar.Bu da tedavinin başarısını etkileyen en önemli faktördür.

USG Video İzle